Germany Trip Wed-30-Jun - Tue-6-Jul 2004

Click links to see the pictures - Klikkaa linkkejä nähdäksesi kuvat

Schedule was following: Aikataulu oli seuraava:
Wed: Arrival, sleeping Ke: Saapuminen, nukkumista
Thu: Walking around on west side of downtown, shopping To: Kävelyä ympäriinsä keskustan vasemmalla puolella, shoppailua
Fri: Hitler's Concentration Camp Dachau (42 pics) Pe: Hitlerin Keskitysleiri Dachau (42 kuvaa)
Sat: Deutsches Museum (85) La: Deutsches Museum (85)
Sun: Sightseeing in Munich (70) and Munich Residenz (22) Su: Nähtävyyksiä Münchenissä (70) ja München Residenz (22)
Mon: Munich Zoo (47) Ma: Münchenin eläintarha (47)
Tue: Departure Ti: Lähtö
Cars (13) Autoja (13)
   
Notice:
- One problem taking photos was that for example buildings are very large. Usually only small parts of buildings are in picture.

- For example from Deutsches Museum, I took pictures only from
very very small amount of objects. There would be thousands of objects to take pictures. I only took pictures from the objects I felt interesting.

Huomaa:
- Yksi ongelma kuvien ottamisessa oli se että esimerkiksi rakennukset ovat hyvin suuria. Tavallisesti vain pieni osa rakennuksesta näkyy kuvassa.

- Esimerkiksi Deutsches Museumissa otin kuvia vain hyvin pienestä määrästä esineistä. Siellä olisi ollut tuhansia esineitä joista ottaa kuvia. Itse otin kuvia vain esineistä jotka tuntuivat mielenkiintoisilta.

- Kuvien kommentit vain englanniksi.